Naše služby

Pomůžeme vám přesněji hodnotit investice a projekty a také odhalit a lépe řídit jejich rizika. Rozhodujte se lépe a vydělejte více.

Simulace Monte Carlo

Určíme klíčové charakteristiky investice nebo projektu daleko přesněji. Získáte lepší přehled o návratnosti investice, NPV, Cashflow at Risk, EBITDA apod.


Rozhodovací analýza

Určíme optimální posloupnost důležitých rozhodnutí v závislosti na budoucím vývoji rizikových faktorů v okolí. V každém okamžiku se můžete správně rozhodnout.


Citlivostní analýzy

Pomocí důkladné analýzy citlivosti vaší investice nebo projektu odhalíme nejvýznamnější rizika. Omezíte rizika a zamezíte ztrátám dříve, než nastanou.


Konzultace

Poskytujeme poradenství ve finančním modelování, analýze rizik a hodnocení návratnosti investic. Připravíme vám školení pro využití metody Monte Carlo na míru.

Optimalizujte svá rozhodnutí. Najměte si experta na metodu Monte Carlo ještě dnes.

Výhody pro vás

Využijte výhody světově uznávané metody Monte Carlo. A to vše rychle, snadno a s mezinárodním dosahem.


Proces spolupráce

Vždy začínáme analýzou problému a stanovením cílů. Připravíme matematický model a aplikujeme simulaci Monte Carlo. Přehledný report vám pomůže rozhodnout se správně.
Vyjasnění problému1

Vyjasnění problému

Definování požadavků a stanovení cílů projektu při zapojení kompetentních osob vaší organizace je nezbytné pro efektivní vynaložení času i nákladů.
Vytvoření modelu2

Vytvoření modelu

Model připravený obvykle v Microsoft Excel zachycuje realitu v řeči čísel. Bezchybně zpracovaný model je nutnou podmínkou simulace.
Simulace scénářů3

Simulace scénářů

Nejprve určíme významné faktory rizika, jejich parametry a vzájemné závislosti. Simulace poté model přepočítává a generuje obrovské množství scénářů.
Výstupy a rozhodnutí4

Výstupy a rozhodnutí

Získáte přehledný report obsahující jak grafické, tak číselné výstupy, včetně komentáře experta, které faktory jsou kritické pro úspěch firmy či projektu.

Vyberte si variantu spolupráce, která vám nejvíce vyhovuje

Zde je cenová nabídka typických příkladů aplikace metody Monte Carlo na vámi připravené finanční modely. Ale nebojte, vždy se umíme přizpůsobit individuálním potřebám. Také je možné si do vaší firmy najmout experta na celý den, týden apod.

Stále nejste přesvědčeni? Pošlete nám nezávaznou poptávku!

Neváhejte nás oslovit a sdělit vaše konkrétní požadavky a představy o spolupráci. Čím více informací nám sdělíte, tím konkrétnější bude naše nabídka.

Kontaktujte nás

Další možnosti kontaktu

  • Působíme především v Praze, ale zákazníky máme z celé ČR i ve světě.

    Pokud byste raději nás kontaktovali přímo emailem nebo telefonicky, klikněte zde pro získání emailové adresy a telefonního čísla.
  • http://www.montecarloexpert.com

ČASTÉ OTÁZKY ZÁKAZNÍKŮ

V čem je simulace Monte Carlo lepší než náš finanční model?
Finanční model je základ. Simulace Monte Carlo nabízí především zpřesnění obvykle používaných přístupů k finančnímu modelování, prognózám tržeb, hodnocením investic apod. Díky tomu mnohem lépe porozumíte rizikům.
Stačí použít optimistický, pesimistický a realistický scénář?
Nikdy nejde vše podle plánu. Použití více scénářů je lepší než jen jeden základní scénář. Ale pravděpodobnost, že se vše pokazí, nebo naopak nejvíce vydaří, je velmi malá. Optimistický a pesimistický scénář jsou často téměř nereálné.
Nemáme finanční model, je to velká překážka?
Připravený model v MS Excel výrazně urychluje dodání služby. Pokud model nemáte, můžeme ho pro vás zpracovat na zakázku.
Zaručujete, že naše data nepředáte konkurenci?
Jistě, jsme přece profesionálové.
Nabízíte také školení zaměstnanců?
Ano, jsme schopni připravit školení na míru vaší organizaci. Naučíme vaše zaměstnance využít výhod metody Monte Carlo.
Nabízíte komplexní služby?
Ano, ovládáme také oceňování firem, hodnocení investic, přípravu podnikatelských plánů a zavádění finančního řízení do firem.
Jak probíhá dodání služby, pokud je naše firma ze vzdáleného místa?
Geografická vzdálenost dnes není limitem. Poskytujeme služby klientům bez ohledu na lokalitu. Používáme online nástroje pro komunikaci a sdílení dat.
Máme zájem o dlouhodobou spolupráci, jaká je cena?
Také máme zájem pracovat na vašich projektech dlouhodobě. Cena služeb je pak věcí vzájemné dohody.
V čem je Monte Carlo lepší, než rozhodovací matice?
Rozhodovací matice slouží k zobrazení výsledků jednotlivých variant vzhledem k jednomu rizikovému faktoru, který má diskrétní povahu (existuje málo možných hodnot tohoto faktoru). Metoda Monte Carlo pracuje jinak. Posoudí všechny rizikové faktory současně.
Jsme zvyklí na pravděpodobnostní stromy, můžeme je využívat současně s metodou Monte Carlo?
Ano, obě metody lze elegantně skloubit dohromady.
Co ovlivňuje významnost jednotlivých faktorů rizika?
Význam faktorů rizika, nebo lidově řečeno rizik, závisí na citlivosti zvoleného cílového kritéria (například zisku) na změnu daného rizikového faktoru (například počet zákazníků na prodejně během dne), a dále na míře nejistoty tohoto faktoru.